Сипорекс Блок дебелини: 5, 7.5, 10, 12, 15, 20.
Димензија: 60×25
Блокови во м² 6.7 комада